اجزای تشکیل دهنده درب چوبی

اجزای تشکیل دهنده درب چوبی

ویژگی ها و اجزای درب چوبی داخلی

درب های چوبی شامل درب های چوبی ساده و تمام چوب هستند و درب های تمام چوب به دو گروه ماسیو و نیمه ماسیو تقسیم می شوند.

درب چوبی ساده: درب های چوبی ساده از قسمتهای کلاف، شبکه داخلی (پوشش داخلی) و رویه تشکیل شده است.

درب های تمام چوب ماسیو: به درب هایی گفته می شود که کلیه اجزای آن از چوب توپر و به شکل های مختلف ساخته می شود.

درب های نیمه ماسیو: درب هایی هستند ترکیبی از درهای تمام چوب ساده که به اشکال مختلف دیده می شوند.

اجزای تشکیل دهنده درب چوبی ساده

درب های چوبی ساده از قسمت های کلاف، شبکه داخلی (پوشش داخلی) و رویه تشکیل شده اند.

کلاف درب چوبی ساده : قالبی است چهارگوش که پس از پر کردن فضای داخل آن دو رویه را بر روی آن می چسبانند.

مواد پر کننده: موادی است که فضای خالی کلاف را پر می کند. این مواد می تواند از باریکه های چوب (حلقود یا چهارگوش) شبکه های مقوایی و سایر مواد پر کننده سبک سلولزی و شیمیایی باشند.

لبه درب : عبارت است از حاشیه ایکه از چوب کلاف یا از چوب محکم دیگری که جهت استحکام لبه یا پشتی به کلاف چسبانده شود.

چوب زیر قفل لولا: قطعه چوبی است که جهت استحکام بیشتر در محل نصب قفل و لولا از داخل به کلاف متصل می شود.

رویه درب : رویه درب چوبی صفحه ساخته شده از فرآورده های چوبی (تخته خرده چوب- تخته چند لایه- تخته فیبر و …) که از دو طرف به کلاف چسبانده می شود.

لنگه درب : عبارتست از تمام قسمت متحرک که بوسیله دو یا چند لولا به چهارچوب متصل شده است.

درب یک لنگه: دربی است که هنگام باز و بسته شدن تمامی پهنای آن حول لولاهایی که درب را به چهارچوب متصل کرده است، میچرخد.

درب دو لنگه: دربی است که به دو قسمت تقسیم می شود و هر یک از لنگه های آن به قاب لولا شده و هنگام باز و بسته شدن می تواند مستقلا حول لولاهایی که به چهارچوب متصل است بچرخد. ضمن اینکه یکی از لنگه ها را ممکن است توسط کشوی مغزی به چهارچوب به طور موق ثابت نمود.

درب قابلمه ای: دربی است که در حاشیه آن یک بریدگی متناسب با دو راهه چهارچوب تعبیه کرده باشند.

درب بدون قابلمه: دربی است که در کنار آن بریدگی تعبیه نشده است.

درب شیشه ای: دربی است که در آن محلی برای نصب شیشه متناسب با ابعاد در تعبیه شده باشد.

درب چوبی داخلی

کارکردهای درب ورودی

معرفی کارکردهای درب abs
 انواع درب اتاق

Leave a Comment