توصیه ی ضد سرقتی برای درب چوبی

توصیه ی ضد سرقتی برای درب چوبی

ضد سرقت کردن درب چوبی در ارتباط با سرقت هایی که با ضربه زدن به درب های ورودی و درب های داخلی انجام می شود یک درب میتواند از سمت زبانه و چفت کردن قفل تضعیف شود و در عرض بازو به صورت نیمه باز در بیاید.میتوان گفت که این یک ضعف ذاتی در تمام درب های […]

ادامه مطلب
ساختارهای درب چوبی میان پر

ساختارهای درب چوبی میان پر

ساختارهای درب چوبی میان پر   چوب های افقی میان پر قطعاتی از چوب خام برای ساخت چوب های افقی استفاده می شوند. این قطعات چوب به اندازه های دلخواه برش داده شده, و سپس برای افزودن مدل ریل (چوب افقی) نمایه ها اضافه می شوند تا برای مونتاژ آماده شوند. با استفاده از یک […]

ادامه مطلب
تقسیم بندی درب های چوبی داخلی

تقسیم بندی درب های چوبی داخلی

آشنایی با انواع درب چوبی داخلی درب چوبی عناصری بسیار قدیمی در ساختمان بوده اند که روز به روز دارای خصوصیات جدیدتری می شوند و بنا بر کاربردشان در فضاهای مختلف ساختمان استفاده می شوند.امروزه انواع درب های چوبی در بازار وجود دارند که هر کدام  کیفیت، جنس و کاربرد های متفاوتی دارند.به عنوان مثال […]

ادامه مطلب