درب ضد سرقت و امنیتی فولادی

درب ضد سرقت و امنیتی فولادی

درب ضد سرقت و امنیتی فولادی (سطح سوم) ویژگی های درب امنیتی فولادی درب ضد سرقت فولادی با تاییدیه ی LPCB  LPS به شماره ۱۱۷۵ / ۷ سطح SR3 همراه با پنل بینایی ضد حریق/ همراه با پنل بینایی ضد حریق میزان حفظ آن از آتش سوزی چهار ساعت میباشد و که میتواند همراه با […]

ادامه مطلب
ویژگی درب ضد سرقت فولادی

ویژگی درب ضد سرقت فولادی

درب ضد سرقت فولادی( سطح دوم)   درب ضد سرقت فولادی با تاییدیه LPCB  و LPS به شماره ۱۱۷۵ / ۷ سطح SR2 این نوع از درب های ضد سرقت در دو نوع تک لنگه و دولنگه می باشند.این نوع از درب ها دارای درب های باز شو به سمت بیرون همراه با ویژگی قفل […]

ادامه مطلب
درب ضد سرقت فولادی

درب ضد سرقت فولادی

ویژگی درب ضد سرقت فولادی (سطح اول) درب ضد سرقت فولادی با تایید LPCB و LPS . سطح SR1 درب های تک لنگه درب های دولنگه درب تک لنگه, درب دو لنگه . درب هایی که به سمت بیرون گشوده میشوند همراه با ویژگی قفل تک نقطه و پنل وینسون امکانات درب ضد سرقت فولادی […]

ادامه مطلب