پروژه‌های چوب در

پروژه ساختمانی – شهرک فرهنگیان – سال همکاری ۱۳۹۴

✔ چارچوب و دربهای داخلی PVC

 

پروژه ساختمانی – ۱۰ واحدی واقع در رشت – سال همکاری ۱۳۹۵

✔ چارچوب و دربهای داخلی روکش ملچ با نوار استیل (در دست اقدام)

پروژه ۱۰ واحدی واقع در قیطریه – سال همکاری ۱۳۹۵

✔ چارچوب و دربهای داخلی روکش ملچ

 

پروژه گیلاوند – ۲۰ واحدی – واقع در دماوند – سال همکاری ۱۳۹۴

✔ دربهای داخلی روکش PVC (در دست اقدام)

پروژه ۱۴۰۰ واحدی باغ بهشت – سعادت آباد – سال شروع همکاری ۱۳۹۲

✔ کابینت (انجام شده)
✔ درب های ورودی و داخلی (در دست اقدام)
✔ گریلهای سقفی (در دست اقدام)
✔ روشویی (انجام شده)

پروژه ساختمانی ۵ واحدی واقع در شهرک غرب – سال همکاری ۱۳۹۵

✔ چارچوب و دربهای داخلی PVC – شیشه خور – (در دست اقدام)

 

پروژه مسکونی واقع در جاده مخصوص کرج – سال همکاری ۱۳۹۵

✔ دربهای داخلی روکش PVC (در دست اقدام)