سخت افزارهای درب های چوبی

سخت افزارهای درب های چوبی

 سخت افزارهای درب چوبی ابزارهای جدید نقشی موثر در عملکرد درب ها و نگهداری آنان و همچنین مکان های مختلف استفاده از آنان داشته و تلاش های مستمر برای بهبود روز افزون جنس این ابزارها و عملکرد آنان در حال انجام است. سخت افزارهای درب های چوبی فقط نقش سخت افزار نداشته و در بسیاری […]

ادامه مطلب

ویژگی های چوب از لحاظ رطوبتی

بررسی ویژگی های چوب از لحاظ رطوبتی به طور طبیعی در چوب درختان پس از بریده شدن مقدار قابل ملاحظه ای رطوبت وجود دارد که قبل از استفاده از چوب برای مصارف صنعتی و ساختمانی از قبیل ساخت انواع درب چوبی و …باید این رطوبت از بین برود. میزان رطوبت در چوب به حدود ۲ تا […]

ادامه مطلب