درب های خروجی ضد سرقت

درب های خروجی ضد سرقت

درب خروجی ضد سرقت

درب خروجی ضد سرقت

درب خروجی ضد سرقت

درب های ضد سرقت تا هفت درجه تحت گواهینامه بین المللی LPCBهستند.
مجموعه ای از درب ضد سرقت تک و دو لنگه تا هفت درجه تحت گواهینامه ی بین المللی LPS1175هستند .این درب های امکانات متنوعی از قبیل قفل های متناسب با نیاز های شخصی همانند خروج اضطراری دارند .

ویژ گی های درب خروجی ضد سرقت

این مجموعه درب های فوق بلند متناسب برای افتتاح ساختارهای بیش از ۳٫۰۷۵متر بدون نیاز به در نظر گرفتن گزینه های امنیتی می باشد .
این درجه بندی ها بر مجموعه درب های ضد سرقت فولادین تک و دو لنگه با قاب های پنجره ی درجه ی چهار قابل اجرا هستند .
درب های تک و دو لنگه با قاب های تهویه ی هوا درجه ی چهار موجود است .

لنگه های درب ضد سرقت

مواد :برای جلوگیری از ایجاد ضربه به در فولاد پوشانده شده با ۱٫۵ میلی متر الکتروزینک به همراه صفحات محافظت کننده ی در برابر دریل مورد استفاده قرار می گیرد .
اندازه :لنگه های ترکیبی ۴۵ میلی متری با پوشش ضد اهرمی تا انتهای لبه ی در مورد استفاده قرار می گیرد .
اندازه:اندازه ی لنگه های درب ضد سرقت در هر متر مربع در حدود شصت کیلوگرم است .

قاب درب ضد سرقت

مواد :۱٫۵میلی متر فولاد پوشانده شده با الکتروزینک از مواد اصلی قاب درب ها به شمار می آید .
نما :برش قاب درب ها ۴۵میلی متر در ۱۰۰میلی متر می باشد.
تقویت کننده ها:در لولاها قفل ها ثابت و به نقطه ی اصلی وصل می شوند.
جریان هوا :در حدود ۴۲ درصد هوای آزاد وجود دارد .
ابزار های درب ضد سرقت :به کار گیری قفل های امنیتی از شرلاک ،ام سی جی و میکو و هم چنین به کار گیری محدوده ی عظیمی از قفل ها و اسباب امنیتی تحت گواهینامه ی LPS 1175با درجه امنیتی چهار از موارد مورد نیاز در این درب ها است.

ملزومات اختیاری درب ضد سرقت

بسیاری از ملزومات دیگر درب ضد سرقت از قبیل دستگیره های اهرمی ،درزگیرهای هوا/دود،صفحات ضربه گیر ،توقفگاه ،زنگ هشدارو قفل های الکترونیکی کنترل کننده ی موقعیت می باشند.

Leave a Comment